Pregatire profesională

ACTIVITATEA DE PREGATIRE PROFESIONALA CONTINUA
a personalului care lucreaza in domeniul drumurilor

I. Scurt istoric

Premizele conceptului de pregatire profesonala continua in domeniul drumurilor isi are inceputurile in anii 1992-1993 cand in Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti a luat fiinta pentru prima data, in tara noastra, "Centrul de Invatamanat la Distanta - EUROHOT", destinat pregatirii persoanelor care lucreaza in domeniu.

Implementarea "Sistemului de Invatamant la Distanta" s-a dovedit in timp un real succes al colaborarii dintre Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti si Administratia Nationala de Drumuri. Colaborarea stabilita, in sistem de parteneriat, a oferit posibilitatea ca in procesul educational al sistemului, sa fie angrenati, ca tutori pentru cursanti, specialisti din cadrul Administratiei Nationale de Drumuri, din toate regionalele inclusiv, CESTRIN si Sediul Central.

In anul 1999, Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, prin intermediul Centrului EUROHOT si a catedrelor de specialitate, propune conducerii Administratiei Nationale de Drumuri extinderea colaborarii de pregatire profesionala, prin promovarea, pe langa Invatamantul la Distanta, si a altor forme: cursuri de pregatire de scurta durata. Aceste cursuri, nou create, prin structura lor abordeza subiecte tehnice de actualitate, si de interes pentru specialistii din domeniul rutier.

Independent de formele de pregatire promovate de Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, in anii 1995-2000 au luat fiinta cursuri de pregatire profesionala si in celelalte facultati de constructii din tara noastra: Timisoara, Cluj, Iasi.

Mentionam ca in cadrul Facultatii de Constructii de la Universitatii Politehnica Timisoara, formele de pregatire profesionala isi au inceputul in anul 1972 in care a luat fiinta cursul "Metode moderne de constructie si intretinere a drumurilor", care functioneaza fara intrerupere de la infiintare.

In plus de aceste forme de pregatire, din punctul de vedere al ofertei universitare, absolventii facultatilor de profil au avut posibilitatea ca in fiecare an sa urmeze Cursuri Postuniversitare sau de Cursuri de Studii Aprofundate, cu durata de specializare de 1 an si care se incheie cu diploma de absolvire.

In anul 2002 Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri are initiativa de a se implica si de a sustine diferitele forme de pregatire profesionala prin creearea in noiembrie 2002 a Comisiei de Invatamant, parte a listei Comitetelor AIPCR.

II. Asupra conceptului de "Pregatire Profesionala Continua"

In conditiile dezvoltarii economice, politice, sociale a societatii, invatamantul, suportul formarii de specialisti, dar si de mentalitati, isi modifica activitatile printr-o permanenta adaptare la cerintele si solicitarile economiei de piata si a realitatilor sociale.

Este cunoscut ca pe plan international, in tarile dezvoltate, una din problemele legate direct de cresterea economica este pregatirea specialistilor, care trebuie sa se realizeze pe toata perioada vietii active. In aceste conditii, mediul educational universitar este chemat sa dezvolte forme specifice de pregatire cunoscute sub denumirea Pregatire Profesionala Continua.

Sub forma globala educatia trebuie sa tina seama de trei principii de baza:
 1. Internationalizarea invatamantului - libera circulatie academica se realizeaza printr-o politica de mobilitati si circulatie a informatiei.
 2. Invatarea de-a lungul vietii active (Pregatire Profesionala Continua) - prin asigurarea accesului permanent la reamprospatarea cunostintelor si achizitionarea de competente noi necesare activitatii eficiente in economia de piata.
 3. Deschiderea spre societate - prin solutionarea unei duble cerinte: pe de o parte prestarea de servicii de educatie oferite de universitati altor insitutii, iar pe de alta parte rezolvarea cu ajutorul institutiilor beneficiare a unor probleme financiare si organizatiorice ale universitatilor.
La noi in tara, industria constructiilor si in special domeniul rutier se gaseste intr-o permanenta evolutie sub mai multe aspecte: 
 • dezvoltarea si implementarea noilor tehnologii, 
 • modificari rapide ale pietii cererii si ofertei, 
 • cerinte noi asupra deciziilor manageriale, 
 • mobilitati ale fortei de munca, 
 • angajatorii solicita forta de munca care sa posede competente in pregatirea profesionala.
Din conditiile aratate mai sus, se desprinde ideea realizarii pentru domeniul rutier, a unui Sistem de Pregatire Profesionala Continua, care sa creeze cadrul in care se pot solutiona in cea mai mare parte solicitarile industriei legate de pregatirea profesionala a personalului (competenta profesionala).

In termeni generali, Pregatirea Profesionala Continua include:
 • imbunatatirea competentelor existente, 
 • intretinerea competentelor existente, 
 • dezvoltarea de noi competente.
In esenta, sistemul care se doreste sa se implementeze urmareste pregatirea continua a personalului pe parcursul vietii active prin diferite forme: 
 • Studiu individual 
 • Experienta dobandita / dovedita la locul de munca 
 • Invatamant deschis / flexibil 
 • Invatamant la distanta 
 • Cursuri scurte de formare continua 
 • Invatamant elentronic prin utilizarea facilitatilor Internetului.
Sistemul de Pregatire Profesionala Continua poate functiona etapizat in forma urmatoare:
 1. Crearea sistemului de Standarde Ocupationale de Competenta pentru activitatile specifice in domeniul rutier.
 2. Evaluarea si inregistrarea performantelor angajatilor in concordanta cu prevederile Standardelor Ocupationale de Competenta.
 3. Stabilirea necesarului de pregatire profesionala a angajatilor pentru asigurarea exigentelor prevazute in Standardele Ocupationale de Competenta.
 4. Identificarea si selectarea resurselor si programelor de invatamant existente in sistemul educational universitar precum si dezvoltarea de forme noi de pregatire profesionala folosind tehnica informationala (internet, biblioteci electronice, resurse de invatamant in format multi-media, etc.).
 5. Monitorizarea procesului de pregatire si evaluarea rezultatelor, cu accent pe calitatea si eficienta procesului educational.
Din punct de vedere managerial, este absolut necesar ca factorii de decizie, care doresc dezvoltarea unui Sistem de Pregatire Profesionala Continua, sa fie permanent implicati in procesul decizional si in egala masura sa dispuna mobilizarea resurselor financiare necesare, fara de care actiunea nu poate fi realizata.

Pregatirea Profesionala Continua este un proces care trebuie dezvoltat in sistem de parteneriat intre unitatile interesate. In acest proces unitatile de invatamat superior pot contribui cu expertiza profesionala de care dispun, cu baza materiala specifica, reprezentand parteneri valabili in actiunea propusa.

III. Activitatea de pregatire profesionala continua desfasurata in APDP in colaborare cu unitatile de invatamant superior

Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri este direct implicata in sustinerea procesului de pregatire profesonala continua prin intermediul unitatile de invatamant superior de specialitate din tara. In acest sens, la nivelul Consiliului National coordonarea acestei forme de pregatire a fost realizata prin Comisia de Pregatire Profesionala.

Activitatatea de pregatire profesionala continua se desfasoara in Centrele Universitare din Bucuresti si din tara: Timisoara, Cluj, Iasi. In aceste centre universitare A.P.D.P. a desemnat cadre didactice de prestigiu din facultatile de profil, care s-au straduit sa promoveze conceptul de pregatire profesionala continua pentru specialistii din domeniul rutier.

Lista unitatilor care au desfasurat activitati de pregatire profesionala:
 • BUCURESTI
  UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI - FACULTATEA CAI FERATE DRUMURI SI PODURI
  Conf.dr.ing. Valentin ANTON 
 • TIMISOARA
  UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMISOARA - FACULTATEA DE CONSTRUCTII
  Prof.dr.ing. Florin BELC
 • CLUJ
  UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA - FACULTATEA DE CONSTRUCTII
  Conf.dr.ing. Carmen CHIRA
 • IASI
  UNIVERSITATEA TEHNICA GH. ASACHI IASI - FACULTATEA DE CONSTRUCTII SI ARHITECTURA
  Prof.dr.ing. Radu ANDREIActualmente, cursurile de Pregatire profesionala continua se pot desfasura sub diferite forme:
 • Invatamant la Distanta, 
 • Cursuri de scurta durata 3-5 zile, 
 • Cursuri de calificare, 
 • Cursuri post-universitare, 
 • Studii aprofundate. 
 • Doctorat
Subiectele propuse pentru pregatire precum si detalii privind organizarea cursurilor au fost prezentate in brosura: "CURSURI DE PREGATIRE PROFESIONALA CONTINUA" - actualizata anual (2003, 2004, 2005) in cadrul comisiei si realizata in forma electronica.

IV. Aprecieri asupra modului in care s-a desfasurat pregatirea profesionala continua

Aprecieri favorabile:
 • In cadrul A.P.D.P. exista preocuparea unitatilor economice de a finanta pregatirea personalului.
 • Firmele particulare sunt interesate de dezvoltarea unor forme de pregatire care sa fie de scurta durata, si cu subiecte care sa poata fi cuantificate in competente profesionale.
 • Exista cursanti care doresc sa isi platesca singuri, din resurse proprii, cursuri de pregatire profesionala.
 • Cursantii sunt interesati de recunoasterea documentelor de absolvire.
 • Aprecieri defavorabile:
 • Subiectele cursurilor nu sunt in totalitate corelate cu necesitatile industriei.
 • Nu exista o forma de acreditare a cursurilor (ca programa analitica), din partea A.P.D.P.
 • Nu exista nici o forma legala care sa oblige personalul din domeniu sa isi perfectioneze cunostintele profesionale capatate in pregatirea initala.
 • Recunoasterea absolvirii unei forme de pregatire, nu este obligatorie de catre angajator.
 • Finantarea cursurilor nu poate fi asigurata de cursanti dacat partial.
 • In timp, Compania Nationale de Drumuri si Autostrazi nu a avut o strategie clara asupra politicii de pregatire profesionala continua a personalului. Din aceastra perspectiva, constatam ca majoritatea colaborarilor au fost sporadice.

V. In loc de concluzii:

Absolvirea unui curs de pregatire profesionala nu trebuie sa oblige la promovarea angajatului, ci trebuie inteleasa ca o masura prin care angajatul poate fi mentinut pe post.

Unitatile economice nu trebuie sa inteleaga ca pregatirea personalului este o cheltuiala suplimentara, ci trebuie sa inteleaga ce s-ar intampla cu unitatea economica pe termen mediu, daca nu s-ar realiza pregatire permanenta.

In viitor, pregatirea profesionala continua poate fi promovata ca si criteriu pentru acreditarea A.P.D.P. a societatilor comerciale.

VI. Propuneri asupra posibilitatilor de reorganizare a activitatii de pregatire profesionala prin intermediul APDP

Realizarea unui "proiect de pregatire" profesionala continua in parteneriat: APDP - Unitatile de Invatamant Superior de profil.

Proiect (propunere): REALIZAREA UNUI SISTEM PREGATIRE PROFESIONALA CONTINUA

 

Proiect 1 - Identificarea nesitatilor de pregatire a membrilor A.P.D.P. si a unitatilor (persoanelor) care pot realiza resursele de invatamant *
(materialele didactice - forme de pregatire)

 1. Realizarea unui caiet de sarcini care sa cuprinda cerintele asociatiei cu privire la realizarea unui sistem de pregatire profesionala continua.
  Acest sistem trebuie realizat in concordanta cu necesitatile de pregatire ale membrilor asociatiei (membrii colectivi si persoane fizice).
  Proiectul propus trebuie sa identifice:
  • subiectele dorite pentru pregatire,
  • formele de pregatire** adecvate, 
  • elaboratorii resurselor de invatamant, 
  • costurile pe care le implica realizarea sistemului, 
  • sustenabilitatea sistemului de pregatire profesionala.
 2. Lansarea cererii de oferta pentru realizarea proiectrului.
 3. Analiza ofertelor si selectia prestatorului - decizie la nivelul Consiliului National.
 4. Atribuirea realizarii proiectului - decizie la nivelul Consiliului National.
 5. Evaluari periodice pe parcurs - decizie la nivelul Consiliului National.
 6. Receptia: concluziile si a recomandarile proiectului.

 

Proiect 2 - Realizarea resurselelor de invatamant si implementarea proiectului

 1. Realizarea resurselor de invatamant pe baza recomandarilor rezultate din proiectul 1.
 2. Receptia resurselor de invatamant si acreditarea acestora la nivelul asociatiei.
 3. Disiminarea ofertei de pregatire profesionala continua.
 4. Evaluarea periodica a desfasurarii pregatirii profesionale continue:
  • evaluarea actualitatii resurselor de invatamant
  • evaluarea calitatii formelor de pregatire** si a modului de desfasurare.

Dr.ing. Valentin ANTON
noiembrie 2009

* Resurse de invatamant = materialele didactice realizate sub diferite forme, care pot fi folosite de catre cursanti in cadrul formelor de pregatire dorite.
** Forme de pregatire alternative: cursuri de scurta durata cu frecventa, cursuri de scurta durata cu frecventa redusa, invatamant la distanta, invatamant electronic (e-learning).