APDP România

Scopurile asociatiei sunt:

 • reprezentarea, promovarea si apararea, la nivel national si international, a intereselor profesionale ale membrilor sai din domeniul de drumuri si poduri;
 • analizarea si dezbaterea problemelor care trateaza drumul si transportul rutier;
 • promovarea unor forme moderne si unitare de organizare a domeniului rutier;
 • informarea si perfectionarea profesionala continua a membrilor sai.

Obiectivele principale ale asociatiei sunt:

 • sa contribuie la dezvoltarea din punct de vedere tehnic si economic a activitatilor proprii;
 • sa sprijine dezvoltarea cercetarii stiintifice si tehnice din domeniul rutier;
 • sa sustina formarea corpurilor de specialisti (experti, verificatori etc.) si sa apere interesele lor conform regulamentelor specifice;
 • sa colaboreze cu organele guvernamentale, alte organisme si organizatii sau unitati economice, sociale, profesionale;
 • sa se asocieze sau afilieze, dupa caz, la organisme similare nationale si internationale;
 • sa organizeze congrese, conferinte, simpozioane si schimburi de experienta pe teme profesionale;
 • sa participe la manifestari tehnice similare din tara si strainatate;
 • sa promoveze imaginea A.P.D.P. sub orice forma in tara si strainatate;
 • sa asigure protectia profesionala a membrilor sai; in acest scop va functiona un "Consiliu de Onoare";
 • sa sustina si sa verifice activitatea de pregatire si specializare a membrilor sai si a invatamantului mediu si superior de specialitate, prin forme de invatamant adecvate;
 • sa sprijine si sa stimuleze activitatea de inventica;
 • sa organizeze comitete tehnice corespondente cu cele ale Asociatiei Mondiale de Drumuri (AIPCR);
 • sa propuna si sa participe la elaborarea de legi, instructiuni, standarde, normative tehnice si acte normative specifice domeniului;
 • sa colaboreze la elaborarea masurilor privind protectia mediului inconjurator, in domeniul drumurilor si podurilor;
 • sa creeze baze de date tehnice.

Asociatia poate atesta din punct de vedere al capacitatii profesionale, persoane fizice si juridice, in corelare cu prevederile legale.