Comitete tehnice AIPCR 2016 - 2019

TS A - MANAGEMENT AND FINANCE / GESTIUNE ŞI FINANŢARE

A 1Performance of transport administrations / Performanţa administraţiilor de transport
A 2Road transport system economics and social development / Dezvoltarea socială şi economică a sistemului de transport rutier
A 3Risk management / Gestionarea riscurilor
TF A 1Innovative financing / Finanţare inovatoare
TF A 2Coordination between National and Sub-National authorities / Coordonarea între autorităţile naţionale şi sub-naţionale

TS B - ACCESS AND MOBILITY / ACCES ŞI MOBILITATE

B 1Road network operations / Intelligent Transportation Systems / Exploatarea reţelelor rutiere
B 2Winter service / Exploatarea pe timp de iarnă
B 3

Sustainable multimodality in urban areas / Multimodalităţi durabile în zonele urbane

Conf.dr.ing. Valentin ANTON - U.T.C. București - m.c.

B 4Freight / Mărfuri
TF B 1Road design and infrastructure for innovative transport solutions / Proiectarea de drumuri şi infrastructura rutieră pentru soluţii de transport inovatoare

TS C - SAFETY / SIGURANŢA RUTIERĂ

C 1National road safety policies and programs / Politica şi programele naţionale de siguranţa rutieră
C 2

Design and operations of safer road infrastructure / Proiectarea şi exploatarea infrastructurilor rutiere mai sigure

Ing. Iulian DIMACHE – D.R.D.P. Iași

Ing. Ștefan DINCO – D.R.D.P. Iași – mc

TF C 1

Infrastructure security / Securitatea infrastructurii

Drd. Ing. Flavius PAVĂL – C.N.A.D.N.R.

TS D - INFRASTRUCTURE / INFRASTRUCTURĂ

D 1

Asset management / Gestionarea patrimoniului

Constantin ZBARNEA – D.R.D.P. Iași

Prof.dr.ing. Gheorghe LUCACI – U.P. Timișoara – m.c.

D 2

Road pavements / Structuri rutiere

Florica PĂDURE – Expert Proiect 2002 Bucureşti – m.c.

Ş.l. dr. ing. Adrian BURLACU - U.T.C.B. – m.c.

D 3

Bridges / Poduri

Conf.dr.ing.Adrian BOTA – U.P. Timișoara

Dr. Ing. Corina CHIOTAN – U.T.C.B. – m.c.

D 4

Rural roads and earthworks / Drumuri rurale şi geotehnică

S.l.dr.ing. Ciprian COSTESCU – U.P. Timișoara

TS E - CLIMATE CHANGE, ENVIRONMENT AND DISASTERS / SCHIMBĂRI CLIMATICE, MEDIU ŞI DEZASTRE

E 1Adaptation strategies / Resiliency / Strategii de adaptare / Rezistenţă
E 2

Environment considerations in road projects and operations / Consideraţii de mediu în cadrul proiectelor de drumuri şi exploatare

Cristina MĂRUNTU – Consitrans SRL

Dr.ing. George BURNEI – A.P.D.P. BANAT – m.c.

E 3Disaster management / Gestionarea dezastrelor
  
CTERM

Terminology / Terminologie

Prof. Ariadna NICOARĂ - U.P. Timișoara - m.c.