Board

Organul de conducere al asociației este Adunarea Generală a reprezentanților filialelor și sucursalelor și este alcătuită din delegații stabiliţi în Adunările Generale a filialelor. Între două Adunări Generale, A.P.D.P. România este condusă de un Consiliu Național, ales pe 4 ani și format din 25 de membri şi 4 supleanţi.

CONSILIUL NAŢIONAL A.P.D.P. 2024

ALEXA ADRIANdir. ALBIX Construcţii Timişoara
ARDELEANU LENUŢApreşedintă fil. A.P.D.P. Bacău
BORBELI CRISTIAN- dir. Expert Proiect 2002 Bucureşti
BRĂSFĂLEANU ADRIAN- dir. adj. Întreţinere DN D.R.D.P. Craiova
BUZATU LAURENŢIU- dir. STRABAG Cluj
CONŢIU MIRCEA- dir. Contiu Struct Braşov
CORODESCU ION- preşedinte fil. A.P.D.P. Oltenia
COSTESCU CIPRIAN- preşedinte fil. A.P.D.P. Banat
GHEORGHE DOREL- director Group D.C.M. Timişoara
GOLUMBEANU ALIN- dir. SC L.D.P. Dolj
HODA GAVRIL- preşedinte fil. A.P.D.P. Transilvania şi vicepreşedinte A.P.D.P. România
HORGA LILIANA- preşedinte A.P.D.P. România
ISPAS GHEORGHEmembru Birou Permanent A.P.D.P. România
LUCACI GHEORGHE- prim vicepreşedinte A.P.D.P. România
MARDARE IOAN - preşedinte fil. A.P.D.P. Suceava
MIHĂILESCU MIHAI- adm. IZOWEST Cluj Napoca
MOLDOVAN SILIVAN- dir. D.P. CONSULT Cluj
PAVĂL FLAVIUS- vicepreşedinte A.P.D.P. România
PILĂ DĂNUŢ- director D.R.D.P. Iaşi
SCUTARU MARIA- dr. ing. Fac. de Construcţii Iaşi
SCUTARU VIOREL - preşedinte fil. Moldova
ŞUHANI DAN - dir. STRABAG Braşov
TĂNĂSESCU ANGHEL- preşedinte fil. A.P.D.P. Bucureşti
TOMA MIHAI - preşedinte fil. A.P.D.P. Dobrogea
VLAD CĂTĂLIN - preşedinte fil. A.P.D.P. Muntenia

CONSILIUL NAŢIONAL A.P.D.P. MEMBRI SUPLEANŢI 2024

BOTA CORNEL - dir. Beta Tehnic Timişoara
PETCOVICI ALEXANDRU - ing. D.R.D.P. Cluj
TRIF DANIELA - dir. All Cert Product Bucureşti
VOICILĂ IONELA - ing. D.R.D.P. Craiova

 

Pentru conducerea operativă a asociației între ședințele Consiliului Național acesta alege, dintre membrii săi, un Birou Permanent alcătuit din președintele A.P.D.P. România, care este și președintele Consiliului Național, și 8 membri.

BIROUL PERMANENT A.P.D.P. 2024

HORGA LILIANA- preşedinte A.P.D.P.
LUCACI GHEORGHE- prim vicepreşedinte
HODA GAVRIL- vicepreşedinte
PAVĂL FLAVIUS- vicepreşedinte
BORBELI CRISTIAN- membru
CORODESCU ION- membru
COSTESCU CIPRIAN- membru
ISPAS GHEORGHE- membru
SCUTARU VIOREL- membru

 

Verificarea respectării disciplinei financiare, folosirea judicioasă a mijloacelor bănești şi a administrației patrimoniului se face de către comisii de cenzori, formate din 3 membri, alese din cadrul filialelor pe o durată de 4 ani de către Adunarea Generală a filialei şi care vor funcționa pe lângă consiliile filialelor şi Consiliul Naţional.

COMISIA DE CENZORI 2024

HANDRA ELISABETA- economist
LUŢU ANIŞOARA- economist
PĂDUREANU MIHAELA - expert contabil

CONSILIUL DE ONOARE 2024

MIHĂILESCU MIHAI- presedinte
BOACĂ GHEORGHIŢĂ- vicepresedinte
BOTA CORNEL- membru
CRIŞAN MINERVA- membru
TRIF GABRIEL- membru