Program of Activities

PROGRAMUL DE ACTIVITATE al Asociaţiei Profesionale de Drumuri şi Poduri din România
pe anul 2018

Cap. A. Activităţi organizatorice

1. Atragerea de noi membri individuali şi colectivi în cadrul filialelor, atât din ţară cât şi din străinătate, păstrând criteriul de calitate profesională.
Termen: permanent

2. Atragerea de noi membri individuali şi colectivi pentru a se înscrie în Asociaţia Mondială de Drumuri (AIPCR).
Termen: permanent

3. Organizarea celui de-al XV-lea Congres Naţional de Drumuri şi Poduri, Iaşi, 19-22 septembrie 2018.
Termen: 30 septembrie 2018

4. Revizuirea Statutului şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare A.P.D.P.
Termen: 30 decembrie 2018

5. Extinderea formei de pregătire continuă.
Termen: permanent

6. Continuarea demersurilor pentru certificarea societăţilor comerciale care lucrează în domeniul rutier.
Termen: permanent

Cap. B. Activităţi tehnice şi ştiinţifice

ManifestăriLoc de desfășurareTermen
Luna martie 2018
1. Masă rotundă cu tema "Legislaţie, întocmire documentaţii tehnice de execuţie, achiziţie lucrări şi probleme tehnice"Cluj-Napoca
Filiala Transilvania
Nivel teritorial
martie
2018
Luna mai 2018
1. Conferinţa cu tema "Drumul şi mediul înconjurător", în colaborare cu Facultatea de Construcţii Timişoara şi Academia de Ştiinţe Tehnice din RomâniaBăile Herculane
Filiala Banat
Nivel naţional
24-25
mai
2018
2. Simpozion "Prezentare soluţii moderne de consolidare versanţi"Braşov
Filiala Braşov
Nivel naţional
mai
2018
Luna iunie 2018
1. Sesiunile Ştiinţifice studenţeşti "Ingineria Infrastructurii Transporturilor" şi "Poduri şi Tuneluri"Bucureşti
Filiala Bucureşti
Nivel teritorial
iunie
2018
Luna septembrie 2018
Al XV-lea Congres Naţional de Drumuri şi PoduriIaşi
A.P.D.P. România
Nivel naţional
19-22
septembrie
2018
Luna noiembrie 2018
1. Simpozionul cu tema "Siguranţa circulaţiei în actualitate. Participăm la trafic, suntem responsabili", ediţia a XIV-aCluj-Napoca
Filiala Transilvania
Nivel naţional
noiembrie
2018

Cap. C. Activitatea publicistică şi documentare

1. Sprijinirea de către A.P.D.P. a apariţiei lunare a revistei Drumuri – Poduri. Comisia de specialitate a revistei va aviza toate articolele propuse spre publicare.

2. Accesul tuturor membrilor la consultarea revistelor de specialitate din străinătate, la care A.P.D.P. este / a fost abonată: Routes-Roads, World Highways, Revue Generale, Route Actualite, Bridge, Transportation Research Record.

Cap. D. Activităţi economice

1. Urmărirea de către toate filialele a încasării cotizaţiilor, sursă financiară importantă pentru activitatea asociaţiei.
Termen: lunar

2. Verificarea activităţii economico – financiare la toate filialele A.P.D.P.
Termen: sem. II 2018

Cap. E. Activităţi sociale

1. Organizarea de vizite tehnice şi excursii de către filialele cu centre universitare pentru membri şi studenţi.
Termen: trim. III 2018

2. Organizarea de activităţi sportive în cadrul filialelor şi a unor concursuri pe ţară (şah, fotbal, tenis de masă etc.) în cadrul Filialei Dobrogea şi Filialei Suceava – Ştefan cel Mare.
Termen: trim. II si III 2018

3. Sărbătorirea Zilei Drumarului la toate filialele, în 5 august 2018.