Program of Activities

PROGRAMUL DE ACTIVITATE al Asociaţiei Profesionale de Drumuri şi Poduri din România
pe anul 2017

Cap. A. Activităţi organizatorice

1. Atragerea de noi membri individuali şi colectivi în cadrul filialelor, atât din ţară cât şi din străinătate, păstrând criteriul de calitate profesională.
Termen: permanent

2. Atragerea de noi membri individuali şi colectivi pentru a se înscrie în Asociaţia Mondială de Drumuri (AIPCR).
Termen: permanent

3. Organizarea celui de-al XV-lea Congres Naţional de Drumuri şi Poduri, Iaşi, 19-22 septembrie 2018.
Termen: permanent

4. Revizuirea Statutului şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare A.P.D.P.
Termen: 15 decembrie 2017

5. Extinderea formei de pregătire continuă.
Termen: permanent

Cap. B. Activităţi tehnice şi ştiinţifice

ManifestăriLoc de desfășurareTermen
Luna mai 2017
1. Conferinţa cu tema „Managementul traficului şi mobilitatea”, organizat în colaborare cu Facultatea de Construcţii şi Primăria municipiului TimişoaraTimişoara
Filiala Timişoara
Nivel teritorial
mai
2017
2. Simpozion cu tema „Materiale şi tehnologii noi în construcţia şi întreţinerea drumurilor şi podurilor”, ediţia a XI-aCluj-Napoca
Filiala Transilvania
Nivel teritorial
mai
2017
Luna iunie 2017
1. Sesiunile Ştiinţifice studenţeşti „Ingineria Infrastructurii Transporturilor” şi „Poduri şi Tuneluri”Bucureşti
Filiala Bucureşti
Nivel teritorial
iunie
2017
Luna septembrie 2017
1. Simpozion cu tema „Prezentarea de soluţii tehnice la centura mun. Bacău”Bacău
Filiala Bacău
Nivel teritorial
septembrie
2017
2. Vizită tehnică pe Autostrada Transilvania sau Ocolitoarea Tg. MureşBraşov
Filiala Braşov
Nivel teritorial
septembrie
2017
Luna octombrie 2017
1. Masă rotundă cu tema „Tehnologii moderne aplicate în cadrul lucrărilor de întreţinere curentă şi periodică, la drumuri şi poduri rutiere”Iaşi
Filiala Moldova
Nivel teritorial
octombrie
2017
Luna noiembrie 2017
1. Simpozionul cu tema „Siguranţa circulaţiei în actualitate. Participăm la trafic, suntem responsabili”, ediţia a XIII-aCluj-Napoca
Filiala Transilvania
Nivel naţional
noiembrie
2017

Cap. C. Activitatea publicistică şi documentare

1. Sprijinirea de către A.P.D.P. a apariţiei lunare a revistei Drumuri – Poduri. Comisia de specialitate a revistei va aviza toate articolele propuse spre publicare.

2. Accesul tuturor membrilor la consultarea revistelor de specialitate din străinătate, la care A.P.D.P. este abonată (Routes-Roads, World Highways, Revue Generale, Route Actualite, Bridge, Transportation Research Record).

Cap. D. Activităţi economice

1. Urmărirea de către toate filialele a încasării cotizaţiilor, sursă financiară importantă pentru activitatea asociaţiei.
Termen: lunar

2. Verificarea activităţii economico – financiare la toate filialele A.P.D.P.
Termen: sem. II 2017

Cap. E. Activităţi sociale

1. Organizarea de vizite tehnice şi excursii de către filialele cu centre universitare pentru membri şi studenţi.
Termen: trim. III 2017

2. Organizarea de activităţi sportive în cadrul filialelor şi a unor concursuri pe ţară (şah, fotbal, tenis de masă etc.) în cadrul Filialei Suceava – Ştefan cel Mare.
Termen: trim. II si III 2017

3. Sărbătorirea Zilei Drumarului la toate filialele, în 5 august 2017.