Technical Committees PIARC 2020 – 2023

TS 1 - ROAD ADMINISTRATIONADMINISTRAREA DRUMURILOR

1.1Performance of transport administrations / Performanţa administraţiilor de transport
1.2

Planning road infrastructure and transport to economic and social development / Planificarea infrastructurii şi a transportului rutier pentru dezvoltarea economică şi socială

Braşai Octavian (Filiala Transilvania) – membru corespondent

1.3

Finance and procurement / Finanţe şi achiziţii

Ciocan Remus (UTCN) – membru plin

1.4

Climate change and resilience of road network / Schimbările climatice şi rezilienţa reţelei rutiere

1.5

Disaster management / Gestionarea dezastrelor

Zbarnea Constantin (DRDP Iaşi) – membru plin
Popa Vasile (DRDP Iaşi) – membru corespondent

TF 1.1

Well-prepared projects / Proiecte bine pregătite

Borbeli Cristian (Expert Proiect 2002) – membru plin
Hoda Gavril (UT Cluj) – membru corespondent

TF 1.2HDM-4 / Programul HDM-4

TS 2 - MOBILITY / MOBILITATE

2.1

Mobility in urban areas / Mobilitate în zonele urbane

Anton Valentin (Fac. C.F.D.P.) – membru corespondent

2.2

Accesibility and mobility in rural areas / Accesibilitate şi mobilitate în zonele rurale

Lucaci Gheorghe (Filiala Banat) – membru corespondent

2.3

Freight / Mărfuri

2.4

Road network operation / ITS / Exploatarea reţelei rutiere / ITS

Toma Mihai  (C.N.A.I.R.) – membru plin

TF 2.1

New mobility and its impact on road infrastructure and transport / Mobilitate nouă şi impactul acesteia asupra infrastructurii şi transportului rutier

Suciu David (filiala Banat) – membru corespondent

TS 3 - SAFETY AND SUSTAINABILITY / SIGURANŢA RUTIERĂ ŞI DURABILITATE

3.1

Road safety / Siguranţa rutieră

Burlacu Adrian (Fac. C.F.D.P.) – membru corespondent

3.2

Winter service / Exploatarea pe timp de iarnă

Ispas Gheorghe (A.P.D.P. România) – membru corespondent

3.3

Asset management / Gestionarea patrimoniului

3.4

Environmental sustainability in road infrastructure and transport / Durabilitatea mediului în infrastructură şi transportul rutier

Ciont Nicolae (UTCN) – membru plin
Forton Andrei (Filiala Banat) – membru asociat

TF 3.1

Road infrastructure and transport security / Securitatea infrastructurii şi transportului rutier

Pavăl Flavius (C.N.A.I.R.) – membru plin

TS 4 - RESILIENT INFRASTRUCTURE / INFRASTRUCTURA REZILIENTĂ

4.1

Pavements / Structuri rutiere

Pădure Florica (Expert Proiect 2002) – membru plin
Bratu Alexandru (DRDP Braşov) – membru corespondent
Condurat Mihaela (D.R.D.P. Iaşi) – membru asociat

4.2

Bridges / Poduri

Petzek Eduard (SSF-RO Timişoara) – membru plin
Chiotan Corina (Fac. C.F.D.P.) – membru corespondent

4.3

Earthworks / Terasamente

Boţu Nicolae (UT Iaşi) – membru plin
Andrei Radu (filiala Moldova) – membru corespondent
Moldovan Dorin Vasile (UTCN) – membru asociat

4.4

Tunnels / Tuneluri

Ciotlăuş Mădălina (UTCN) – membru corespondent

TF 4.1

Road design standards / Standarde de proiectare a drumurilor

Marc Paul (Fac. de Construcţii Timişoara) – membru plin
Pop Mariana (DRDP Cluj) – membru corespondent
Clitan Andrei (UTCN) – membru asociat

CTERM

Terminology / Terminologie

Nicoară Ariadna (Fac. de Construcţii Timişoara) – membru plin

 

Road Statistics / Statistici rutiere